Entrades

Dispettoso e torto

mobiliari infernal

L'Inferno, d'Albert Vidal, al cementiri de Torelló

El cant XIV

El cant XIV de viva voce

El bosc antropomòrfic (amb perdó) de La mort i la primavera

A destacar

Les metamorfosis, amb permís d'Ovidi

Una litografia de Subirachs

— Pronto? / — Eh Dante? / — Sì, mi dica

Transformar-se, v. intr. pron.

Roda el món i torna al bosc

El cant XIII de viva voce

Cant XII

El cant XII de viva voce

Pròxima estació: cants XII al XIV

700 anys de la mort de Dante