100 days of Dante


Amb motiu de la celebració del 700è aniversari de la mort de Dante, l'Honors College de la Universitat de Baylor (Texas) ha engegat un club de lectura de la Comèdia a la xarxa. A partir del 8 de setembre de 2021 fins a la Setmana Santa del 2022, a raó de tres cants per setmana. Queda dit.


Comentaris

Entrades populars