Entrades

— Pronto? / — Eh Dante? / — Sì, mi dica

Transformar-se, v. intr. pron.

Roda el món i torna al bosc

El cant XIII de viva voce

Cant XII

El cant XII de viva voce

Pròxima estació: cants XII al XIV

700 anys de la mort de Dante

L'ordre moral de l'Infern

L'ordre físic de l'univers

L'infern de Botticelli

Mapa de l'infern

El cant XI de viva voce

Inferno, exposició temporal

La pedra de Dante

Parlare onesto

Temps verbals